Adres- en bankgegevens
(Blog 101 - 110)
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Datum: 08-10-2019

Lichaampje Ludmilla naar huis gebracht

Vanmorgen vroeg was ik al bij Ludmilla thuis. Uiteindelijk na lang wachten zijn we vertrokken naar het mortuarium. Daar moesten we lang wachten tot het lichaampje vrij gegeven werd. Moeder en ik hebben Ludmilla aangekleed en haar in het kistje gelegd. (En wat je dan allemaal weer ziet gebeuren in het mortuarium... Verschillende lijken liggen daar zonder enige afscherming.)

 

Toen we aankwamen bij hen thuis op het kamp, werd het kistje op de tafel gezet, midden in het kleine huisje. Uiteindelijk moest ik vader naar de administratie brengen in het dorp, waar hij moest aangeven dat Ludmilla is overleden. 

Hierna ben ik naar huis gegaan. Ik zou twee uur later terug komen voor de begrafenis. Uiteindelijk kreeg ik een telefoontje, dat de ouders van Ludmilla toch liever hadden, dat de begrafenis morgen plaats zou vinden. Ze willen toch graag dat Ludmilla nog een nachtje thuis is. 

 

Nu zal morgen om één uur de begrafenis zijn. 

Datum: 07-10-2019

Begrafenis regelen

Vanmorgen vroeg heb ik de ouders van Ludmilla opgehaald om verschillende dingen te regelen voor de begrafenis. Als eerste gingen we een kistje regelen. Er was maar één maat kistje voor het lichaampje van Ludmilla. Dit was gelukkig allemaal snel geregeld. Daarna naar de markt gegaan om een mooi jurkje te kopen voor Ludmilla. 

Inmiddels was al besloten dat de begrafenis niet vandaag zou zijn maar morgen, omdat familie van vader verderop in Oekraïne woont. (In Oekraïne is het normaal om binnen 24 uur de begrafenis te doen). Ouders hadden wel het verlangen om vandaag al het lichaampje van Ludmilla naar huis te brengen. Daarom gingen we naar het Mortuarium. Na lang wachten werd ons gezegd dat het lichaampje van Ludmilla vandaag niet meer vrij zou komen doordat er gisteren meerdere lichamen binnen waren gebracht. Ze wilde eerst nog sectie op het lichaam van Ludmilla verrichten en daar hadden ze vandaag de tijd niet meer voor. Toen de ouders van Ludmilla dat hoorde, lieten ze weten dit echt niet te willen. Waarvoor zouden ze nog hun dochtertje opensnijden? Ze weten toch dat Ludmilla een waterhoofd had en ziek was? Toen we dit aangaven dit absoluut niet te willen, bleek dit een heel groot probleem te zijn. Na lang gepraat te hebben, ging de arts met de hoofdarts in gesprek. Ouders moesten een brief opstellen dat zij er op tegen waren dat er sectie op het lichaam van Ludmilla wordt verricht. Na lang wachten en bij meerdere mensen een handtekening te hebben gehaald, is het papier goed gekeurd. 

Toen snel weer terug naar het mortuarium. En toen bleek dat de arts die de lichamen vrij kan geven net naar huis was... Deze arts werkt alleen in de ochtend en morgen om 7 uur zijn we de eerste.

Er zat niets anders op dan met lege handen naar huis te gaan. We zijn weer terug naar het dorp gereden waar moeder woont. Bij de begraafplaats een plaatsje uit gezocht waar morgen Ludmilla begraven zal worden. 

D.V. morgen om 2 uur zal de begrafenis zijn.

Datum: 07-10-2019

Ludmilla is overleden

Gisteren nacht is Ludmilla overleden. Haar lange en zware strijd mag nu voorbij zijn.

Waarschijnlijk zal vandaag de begrafenis zijn.

 

Update blog:

Gisteren nacht (06-10-19) is Ludmilla na een lange lijdensweg overleden. Ze mocht ruim 3 jaar worden. Wij mogen geloven dat een kindje van zoveel gebeden door God is thuis gehaald.

 

''Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammekens in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen; de zogende zal Hij zachtkens leiden.''

 

Zaterdagavond (avond voor haar overlijden) ging het al heel slecht met Ludmilla. Ze was niet echt meer bij kennis en ze ademde heel zwaar. Ik heb haar nog even in mijn armen vast gehouden. En toen was mijn verlangen heel groot dat God haar spoedig thuis zou halen.

In die nacht, tijdens haar slaap, terwijl iedereen sliep, is ze overleden.

Zondagochtend vroeg ben ik gelijk naar het ziekenhuis gegaan. Ze lag nog precies in haar bedje zoals ik haar die avond ervoor had neergelegd. 

Haar moeder en ik moesten nog lang wachten totdat de ambulance kwam om het lichaampje van Ludmilla naar het mortuarium te brengen. Uiteindelijk kwam de ambulance, toen moest moeder Ludmilla uitkleden. Moeder en ik hebben samen Ludmilla vastgehouden in de ambulance. Aangekomen bij het mortuarium gaf het wel een schok. Meerdere lijken waren zichtbaar... Ik moest Ludmilla in de koeling leggen en de deur weer sluiten....

Alles ging zo snel, dat er eigenlijk geen moment was om echt even stil te staan bij wat ik nu eigenlijk allemaal gezien heb...

Toen stonden we met legen handen... Wat was dit zwaar voor moeder! 

We zijn naar mijn auto gelopen en heb ik vader en moeder thuis gebracht. Thuis wist nog niemand dat Ludmilla overleden was (niemand heeft een telefoon). Broertje en zusjes van Ludmilla hadden erg verdriet toen ze hoorden dat hun zusje overleden was.

 

Ik ben dankbaar dat ik 2 1/2 jaar voor Ludmilla heb mogen zorgen. Maar ik ben vooral dankbaar dat de Heere Ludmilla als middel wilde gebruiken zodat Zijn woord op dit zigeunerkamp werd gebracht.

Ludmilla was een kindje wat lichamelijk en verstandelijk gehandicapt was. Ze had een heel groot waterhoofd, waardoor de vooruitzichten op een lang leven minimaal waren. Maar, al kon Ludmilla dan niet zien, horen en praten heeft ze veel voor vele mensen mogen betekenen. In de eerste plaats voor mijzelf, heeft de Heere door het leven van Ludmilla mij veel mogen leren. Het leven van Ludmilla heeft veel mensen vaak op de knieën gebracht. Daarom mogen we Hem dankbaar zijn, dat de Heere door het leven van Ludmilla heen, veel werken mocht doen.

Datum: 05-10-2019

Sondevoeding

Zojuist weer bij Ludmilla geweest. Ze krijgt nu sondevoeding.
Jammer dat ze dit niet eerder hebben gedaan. Nu zal het niet veel meer helpen... Al hoewel ze nu geen honger hoeft te lijden. Want door het probleem in haar keel, kan ze een aantal weken al heel moeilijk eten.

Datum: 05-10-2019

Update Ludmilla

Vanmorgen ben ik weer bij Ludmilla geweest. Ze heeft goed gedronken. Ze heeft wel 60ml van een nutriflesje op. 
Nadat ze dat op had, werd ze weer heel erg benauwd. Zo benauwd dat haar hartslag uiteindelijk niet meer te voelen was. Uiteindelijk ademde ze nog maar af en toe. Ze werd eerst blauw en daarna heel bleek... 
Maar opeens ging haar hartje toch weer kloppen en kreeg ze weer een beetje kleur. Toen ze weer wat bij was gekomen heb ik haar weer in haar bedje gelegd.

Datum: 04-10-2019

Ludmilla is stervende...

Vanacht heb ik samen met moeder in het ziekenhuis geslapen bij Ludmilla. Ludmilla was vrij rustig vanacht, ze had een rustige ademhaling. Vanmorgen een paar lepeltje water gegeven, haar mondje was helemaal droog.

Einde van de ochtend wilde de dokter infuus gaan plaatsen. Moeder en ik hebben uitgelegd dat het voor ons niet meer hoefde... Ludmilla is al zo zwak,  ze zal niet lang meer leven. De arts zei dit te moeten doen volgens de wet. Ik heb gezien hoe ze 'geworsteld' hebben om infuus aan te brengen. Zo erg om aan te zien om nog meer lijden van mijn meisje te moeten aan zien. Ze hebben nog een medicijn gegeven via de katheter. En uiteindelijk heeft de arts toch besloten om geen verdere behandeling te doen en dus geen infuus meer te geven.

 

Wilt u blijven bidden!

Mogen we maar bidden dat Ludmilla maar spoedig voor eeuwig bij Hem mag zijn.

Datum: 03-10-2019

Situatie Ludmilla

Op dit moment gaat het erg slecht met Ludmilla, sinds vanmiddag ligt ze in coma. We zijn steeds bij haar gebleven. De arts van het dorp kwam langs en zei dat Ludmilla in het ziekenhuis moet sterven omdat de moeder van Ludmilla anders schuldig is aan haar dood. Terwijl Ludmilla stervende was werd er lang gediscussieerd over wat het beste was. Uiteindelijk werd besloten om een doorverwijzing van de arts te halen en naar het ziekenhuis van Beregowo te gaan. Het was moeilijk om de stervende ludmilla mee te nemen in mijn auto. 

Toen we in het ziekenhuis aankwamen brak er lichte paniek uit. Niemand wilde Ludmilla opnemen omdat ze dan ook verantwoordelijk zouden worden. Zelfs de IC niet. Uiteindelijk moest de kinderafdeling haar opnemen. Ze hebben haar keel uitgezogen en haar zuurstof gegeven. Zonder zuurstof zou het gehalte in haar bloed meteen zakken. Infuus konden ze niet meer geven omdat haar aderen al heel zwak zijn. 

De zuster vroeg aan mij of ik ook zou blijven samen in het ziekenhuis met moeder. Ik heb wat spulletjes ingepakt en blijf in het ziekenhuis slapen bij Ludmilla. 

Het zal niet lang meer duren voor Ludmilla.

Datum: 01-10-2019

Ludmilla thuis gebracht

Het gaat heel slecht met Ludmilla. Ze heeft een aantal dagen in het ziekenhuis infuus en antibioticum gekregen, maar het heeft niet geholpen... Alleen haar vochtgehalte is aangevuld; ze was een aantal dagen geleden uitgedroogd.

Ze kan nog steeds moeilijk eten en regelmatig komt de voeding en het drinken er via haar neus weer uit....

Het waren zware dagen in het ziekenhuis. Haar pijn en strijd te moeten aanzien... Haar moeder bleef alle dagen dicht bij haar.
Meerdere keren op een dag ging ik met mijn ouders langs bij Ludmilla om haar te voeden en moeder bij te staan.

Nu er geen verbetering is te merken en het nog slechter gaat, heeft moeder vanmorgen besloten om naar huis te gaan met Ludmilla, zodat ze thuis kan sterven.

Vanmiddag hebben we haar thuis gebracht en haar op  haar vertrouwde bankje gelegd. Mag ze maar spoedig naar haar Eeuwige Huis gaan.
Wilt u blijven bidden voor haar en haar moeder.

Datum: 25-09-2019

Ludmilla in het ziekenhuis

De dagen dat ik in Pomichna was, hebben Wadiem en Sweta (het echtpaar van het ouderenhuis) elke dag Ludmilla bezocht. Ze hebben Ludmilla nog geprobeerd eten te geven. Elke dag ging het slechter, tot ze 2 dagen geleden geen drinken en eten meer naar binnen kon krijgen. Alles kwam er via haar neus weer uit. 

Vanmorgen toen we na 2 dagen reizen weer thuis kwamen, zijn we gelijk weer naar Ludmilla geweest. Het gaat heel slecht met haar... Ze is uitgedroogd...

We hebben haar meegenomen en naar het ziekenhuis gebracht. Het ziekenhuis wilde haar eerst niet opnemen. (Het is een zigeuner kindje en dat vinden ze hier niet veel waard...)

Na een lang gesprek hebben ze toch Ludmilla opgenomen. Ludmilla krijgt nu infuus en medicijnen. Het gaat nog niet beter met haar... Moeder is bij haar en nu Ludmilla in het ziekenhuis ligt, kan ik regelmatig bij haar gaan kijken. Het ziekenhuis is vlakbij waar ik woon.

 

Ik wil jullie vragen om te blijven bidden voor Ludmilla.

Datum: 25-09-2019

Terug uit Pomichna.

Vanmorgen zijn we na een reis van 32 uur weer teruggekomen van een aantal dagen in Pomichna.

2 Dagen ben ik met mijn ouders in Pomichna geweest bij Andre en Alona en hun kinderen die in het familiehuis wonen. Zondag mochten wij daar 2 kerkdiensten meemaken en maandag hebben we stad Pomichna bekeken. En ja, een heel verschil met Beregowo, waar ik nu woon. Pomichna is veel armer en heeft minder voorzieningen dan in de omgeving waar ik nu woon.

Voor mijn ouders was het een hele ervaring om met de nachttrein te reizen. Ook was het een ervaring om een ander gedeelte van Oekraïne, wat veel armer is, te zien.

(Blog 101 - 110)
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Adresgegevens

Postadres van Stefanie:

UKRAINE
Kirovogradska Oblast
Pomichna
Vul. Nebesnoi Sotni 124A
Stefanie de Wildt

Mob.: +38 0665562989 (WhatsApp nummer)

"Een blijk van meeleven doet altijd goed."

Bankgegevens

Stichting Kimon
NL70 RABO 0157 518744

Omschrijving project Stefanie:
Project Pomichnaja Oekraïne Stefanie de Wildt

Omschrijving project familiehuis:
Project Pomichnaja Oekraïne familiehuis

Omschrijving renovatie gehandicaptenhuis:
Project Pomichnaja Oekraïne Stefanie de Wildt - Renovatie gehandicaptenhuis

Erkend als ANBI (belasting aftrekbaar)

"Met uw bijdrage kunnen de kinderen de liefde en zorg krijgen die ze nodig hebben."

E-mailadres

Stefanie privé: sdewildt@kliksafe.nl
Thuisfrontcommissie: tfc@stefanieinoekraine.nl

Facebook

"Stefanie in Oekraïne"
Volg Stefanie op Facebook